سال نو مبارک

ابزار ساخت متن های متحرک

x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

کدبازان

CODEBAZAN VIDEO PLYAR


پخش ویدیو

پخش مستقیم

پخش مستقیم

منتفی های لاشه و ناشی و ناقص و معتل که شما و زندگی تان را معلق و معطل نگه میدارند این همه تعطیل مدعی مالکیت مدعی دوم خردادی دووم خر دادی هم نیستند این جبهه آغاز آغازیان چنان جنگ و جنگی و کون جنگی بود که آغاز هم آغا شده است


از چه کسی باید بیشتر ترسی چگونه؟ _پوکها ابلهان دیوانگان احمقها، پوکها نه وقت حرف نه عمل شناخته میشوند خیانت میکنند اما ان خیانت جنایت هست مثل ان خرسی هستند که نگهبان دهقان بوده با سنگ کار دهقان را بابت نشستن مگسی روی پیشانی اش یکسره میکند مقرراتی اند. ابلهان رفتارهای ضد عرف و اجتماع نامشخص و غیراشکاردارند خنجر از پشت نمیزند همراه توست ناگهان پاشو میزنه تو پاهات با سر میخوری زمین یا سنگی را میندازه تو چاه صد عاقل نمیتونه درش بیاره وقت عمل شناخته میشه.دیوانگان ،در انجام کارهای خطرناک و خطرساز شناخته شده است هم در حرف هم در عمل به دیوانگی معروف است با طناب پوسیده همراهانش را به ته چاه میبرد یا طنابی را دور گردن یک نفر میندازه و از چاه بیرون میاره. احمقها با طناب پوسیده خود به ته چاه میروند

دروس کودکان دانش آموز باید فلسفه ذهن همه آنان را بطور یکسان و تعادلی کاوش کند مثلا "بابا آب داد"کتاب فارسی اول دبستان کاوشگر فلسفه ذهن همه کودکان دانش آموز کلاس اول هست در این جمله کودک دو کلمه که در زندگی اش کاربرد روزانه دارد آشنا میشود بابا و آب که باید آنان را دیگر بخواند و بنویسد و کلمه "داد" که فقط آن را شنیده دیگر ندیده و نخوانده اگر خواست ببیند باید آن را به او نشان میدادیم و قصه دهقان فداکارکه کودک شهری و روستایی را به یک اندازه از ادوات جغرافیای زندگیشان برای فهمیدن درس سود میدهد اما ارزشمندی این قصه در این هست که فرهنگ نجاتگر تکنولوژی شده است فرهنگ چیست ؟دهقان زادگی ،روستازادگی که با جلوه و نور ایثار نمود یافته است.  هنرهفتم
‏ ‏cacro‏ کسی هست که ذخیره هست آنقدر کلاس بازی اش مدرسه ای هست که نفس وجودش یک تیم را قوی و تاکتیک پذیر تا فینال سر پا نگه میدارد و در فینال میآید تا قهرمانی را جشن بگیرد  ‏cacro‏ آن ذخیره ای نیست که در آخرین بازی نه شانس صعود میآید تا فقط بازی کرده باشد و توپی به پایش خورده باشد  ‏
پیاز از کارکرد طب سنتی ست تجمع باکتری ها مضر را در دستگاه گوارش از هم میپاشاند همچنین دستگاه گوارش را ضدعفونی میکند وقتی شربت گوارش و معده را دو هفته برایتان تجویز میکنند ما برای هر بار غذای اصلی یعنی سه وعده در شبانه روز سه عدد پیاز متوسط هر پیاز در یک وعده را برای شما تجویز میکنیم به مدت یک ماه که 9عدد پیاز میشود که تقریبا میشود 5 یا 4 کیلو.پیاز هم ببئری

وقتی کسی مدرک میگیرد یا به او مدرک میدهند به این معنی نیست که او دیگر عقل کل شده ،بلکه مدرک او بازگوکننده تطابق مدرک و انتظاری که از توانمندی علمی او مشاهده شده است .

مثل مدرک معاینه فنی خودرو (برچسپ)وقتی به صاحب خودرو داده شود به این معنیست که راننده یا صاحب خودرو مشمول جرایم مقررات زیست محیطی و راهنمایی و رانندگی به طور پیش شرط نیست.

آیا این مدارک اعطایی چون گواهینامه های جعلی راهنمایی و رانندگی نیست؟

abasdal⚙:


بودجه چیست و چگونه باید برنامه ریزی و مدیریت شود؟

بودجه اعتبارات پولی-مالی ست که بواسطه ان امکانات و نیروی انسانی ،تجهبزات و سرمایه ها در جهت مدیریت صحیح و کار امد بکار گرفته و هدایت میشوند.

بودجه باید به دو شکل واقعی به ان نگریست .

اول امنیت و نظارت بر بودجه ،

دوم مدیریت و تخصیص و اجرای بودجه.

 این روند باید به تحقق اهداف بودجه منجر شود.

اهداف بودجه چیست؟

مثل همه برنامه های توسعه ای و چشم انداز هست و در جهت تحقق ان برنامه ها باید تدوین شود.

من شما را با یک چیستان محلی-بومی و مثال به این وادی رهنمون میکنم .

در این چیستان ما باید گوسفند و علوفه و گرگ را از عرض خروشان یک رودخانه عبور دهیم چگونه این کار را انجام دهیم تا گرگ گوسفند را ندرد گوسفند هم علوفه ها را نابود نکند .

با عرض معظرت این قیاس را به ناچار انجام میدهم

گرگ نمایندگان مردم ،گوسفند دولت،علوفه هم بودجه.

بنظر میرسد خود مردم این وضعیت را تحمل و از ان به سلامت عبور کنند .

در شکل امنیت و نظارت بر بودجه باید ابتدا مسئولین را به جایگاه خود شان سوق داد و بودجه و نمایندگان را نگه بداریم در مرحله بعد نمایندگان را به ان سو و هجواری مسئولین رهنمون و راهنمایی میکنیم از انجا که گرگ و گوسفند در کنار هم منجر به نابودی گوسفند میشود پس گوسفند یعنی دولت را به سر جایش بر میگردانیم و برای اینکه دولت کار بودجه را یکسره نکند بودجه را از ان دور و به ان سویی که نمایندگان را نگه داری میکنیم میبریم پس بودجه را با نمایندگان وا میگذاریم و برمیگردیم و میآییم دولت را به نمایندگان و بودجه ملحق می کنیم.

از انجا که علوفه بدرد گرگ و چوپان ودهقان(مردم و کدخدا) نمیخورد.

ارزش افزوده مطرح میشود بازخورد اجرای بودجه.

دوشیدن ودوغ،سپرده وسود.تولیدوسهام


ربات عباس دال abasdal_bot@


کانال تلگرامی عباس دال(تونل) birbar@

کانال تلگرامی عباس دالTEXT@

پایانه ی فکری عباس دال<››››)))) - پایانه ی فکری عباس دال
2018 All rights reserved. ©