x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

برای سرخ کردن مثلا سیب زمینی هنگام پاچ و قاچ کردنشان بهتر است هلال قاچ ها نازک و باریک باشد این سرخ و کباب شدن سیب زمینی ها را زودتر مستوجب میشود
برای آب پز کردن سیب زمینی بهتر است از سیب زمینی های به اندازه تخم مرغ استفاده کنید چراکه وقتگیر نیست و به اندازه آبپز شدن تخم مرغ زمان میبرد.
اگر میخواهید غذای شما بخصوص آبگوشت و کته سیب _گوجه ،کته عدس ،ماش و دیگر حبوبات 1.روغن را آنقدر و آنچنان داغ و سرخ کنید که اسیدهای مضر آن که معمولا با بوی بد همراه است از بین برود این رفع و دفع بوی روغن که از اسیدهای مضر هست با سیر و پیاز زدوده میشود2.روغن را وسط و آخر پخت غذا اضافه نکنید اگر هم اضافه کردید آنرا خوب خوب داغ کنید 3. بیش از یک یا دو مرتبه به کته آب اضافه نکنید که معمولا باید اول و وسط پخت باشد که ته نکشد.

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

  • خبرنامه