سال نو مبارک

ابزار ساخت متن های متحرک

x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

کدبازان

CODEBAZAN VIDEO PLYAR


پخش ویدیو

‏ ‏cacro‏ کسی هست که ذخیره هست آنقدر کلاس بازی اش مدرسه ای هست که نفس وجودش یک تیم را قوی و تاکتیک پذیر تا فینال سر پا نگه میدارد و در فینال میآید تا قهرمانی را جشن بگیرد  ‏cacro‏ آن ذخیره ای نیست که در آخرین بازی نه شانس صعود میآید تا فقط بازی کرده باشد و توپی به پایش خورده باشد  ‏
هیچ میدانید یکی از قدرتهای فوتبال جهان روسیه هست وقتی روسیه پا به قهرمانی جام جهانی فوتبال و قهرمانی فوتبال اروپا میگذارد تیمهای هم گروه روسیه بجای صعود از گروه به حذف نشدن از گروه میأندیشند یعنی با روسیه شما یک تورنومنت چهارجانبه جهانی دارید روسیه در جامهای جهانی نه تنها گروهش متأثر از قدرت فوتبالش هست گروههایی که همسایه گروه روسیه هستند متأثر و وحشت از قدرت فوتبال روسیه هستند و در گروه خود بدون روسیه ابتدا به ساکن به حذف نشدن از گروه خود میأندیشند نه صعود.شاید باید گفت بیشک همه قدرت ها و تیم های حاضر در فوتبال جهان و اروپا بدون روسیه حاشیه امنیت بیشتری برای بازی خوب ،صعود و قهرمانی داشته اند.اما تیمهای قدرتمند ایتالیا و آلمان آن بخش از قدرت فوتبال را به یدک میکشند در جام یک پای قهرمانی اند اما اگر از گروه صعود کنند آنان را باید یک پای فینال دید.اگر این دو تیم در گروه خود اول شدند تیمی که در چارت قهرمانی به این دو برخورد میکند باید چون این دو تیم باید از گروه خود بعنوان تیم اول صعود کند تا با آن برخورد نکند.چون در این مراحل این تیم ها بطور معمول یک پای نیمه نهایی و فینال هستند.
تیمهایی به کرات قهرمان جام جهانی شده اند که فوتبال منحصر به فرد دارند چون برزیل ،ایتالیا،آلمان،.در فوتبال برزیل تکنیک فردی ست که تاکتیک را بخدمت میگیرد در فوتبال آلمان و ایتالیا روش بازی ست که آنانرا همیشه یک پای قهرمانی نگه میدارد در این کشورها نه تکنیک درخدمت تاکتیک هست نه تاکتیک درخدمت تکنیک.آلمان سیال بازی میکند منظم بدور از آشوب و درگیری تا رسیدن به هدفی که بردن هست نه گل.تمام کننده هایی چون کلیزمن دارند اما رونالدو و ریوالدو نیستند که تاکتیک در خدمت آنان قرار بگیرد.فوتبال ایتالیا نیز چون ژرمن ها نه از تکنیک تبعیت میکند نه از تاکتیک بلکه روش فوتبال هست که آنانرا یک پای قهرمانی نگه میدارد فوتبال بسته و دفاعی که روش آفساید هست با مدافعانی سمج،چغر و باهوش و مهاجمانی زیرک و فرصت طلب.اما فوتبال کشورهایی چون کلمبیا و هلندفوتبال مبتنی بر تاکتیک هست که اینها طعم قهرمانی یا قدرت را در فوتبال نچشیده اند اگر قهرمان هم شده اند هیچگاه درفوتبال قدرت نشده اند.چراکه درنقطه هدف و بردن و گل تمام کننده ای نیست که تاکتیک در خدمت او قرارگیرددر بازی های حذفی بایدبه پنالتی روی بیآورندکه معمولاچنین هست

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

  • خبرنامه
پایانه ی فکری عباس دال<››››)))) - پایانه ی فکری عباس دال
2018 All rights reserved. ©