x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

‏ ‏cacro‏ کسی هست که ذخیره هست آنقدر کلاس بازی اش مدرسه ای هست که نفس وجودش یک تیم را قوی و تاکتیک پذیر تا فینال سر پا نگه میدارد و در فینال میآید تا قهرمانی را جشن بگیرد  ‏cacro‏ آن ذخیره ای نیست که در آخرین بازی نه شانس صعود میآید تا فقط بازی کرده باشد و توپی به پایش خورده باشد  ‏
میخواهید عناصر ذرات و جهان را برای انسان از زاویه بهداشت و سلامت بازخوانی کنیم و بازخورد و اثر آنانرا بر بهداشت فردی و عمومی به تصویر بکشیم. عناصر تشکیل دهنده و سازنده ذرات و جهان عبارتند از: ‏1.آب2.خاک3.هوا4.آتش اب بنظر شما ترتیب واقعی این عناصر فوق به چه شکل میتواند باشد؟ به نظر شما این عناصر تشکیل دهنده جهان امروزی و ذرات خود چگونه و به چه ترتیبی شکل گرفته اند؟ بنظر شما ابتدا کدام عنصر جهان امروزی شکل گرفته است؟ آب؟خاک؟هوا؟آتش؟ به نظر من ابتدا آتش! شکل گرفته بعد هوا!بعد آب و در آخر هم خاک! چگونه؟ جهان اولیه ابتدا از گاز بوده که در اثر تراکم و برخورد اتم ها با هم آنچنانکه از برخورد ابرها به هم بارندگی باران و برف و تگرک ایجاد میشود از برخورد گازها و اتم ها به هم انفجار چون صاعقه و رعد و برق شکل گرفته جو و اتمسفر خاک و سیاره و ستاره و کهکشانها شکل گرفته است. پس ابتدا آتش (صاعقه و رعد و برق)شکل گرفته بعد هوا (دود:جو:باران:آب)بعد خاک (خاکستر) بعد آب. ‏‎ ‎آنچنانکه تا خلقت انسان چنین رویه ای بوده ابتدا اجنه و فرشتگان بعد ابلیس و شیطان بعد حوا و آدم بعد زمین و در آخر هم وحی *

ندای امداد112©عکس های بسیار زیبا و آرامش بخش از مکانهای دنج ورویایی

ندای امداد112©

ندای امداد112©

ندای امداغد112©

abasdall39

ندای امداد112©0

 

ندای امداد112©abasdall39

ندای امداد112©

ندای امداد112©

ندای امداد112©1

ارزیابی اولیه

ارزیابی ثانویه

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

  • خبرنامه