x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

دروس کودکان دانش آموز باید فلسفه ذهن همه آنان را بطور یکسان و تعادلی کاوش کند مثلا "بابا آب داد"کتاب فارسی اول دبستان کاوشگر فلسفه ذهن همه کودکان دانش آموز کلاس اول هست در این جمله کودک دو کلمه که در زندگی اش کاربرد روزانه دارد آشنا میشود بابا و آب که باید آنان را دیگر بخواند و بنویسد و کلمه "داد" که فقط آن را شنیده دیگر ندیده و نخوانده اگر خواست ببیند باید آن را به او نشان میدادیم و قصه دهقان فداکارکه کودک شهری و روستایی را به یک اندازه از ادوات جغرافیای زندگیشان برای فهمیدن درس سود میدهد اما ارزشمندی این قصه در این هست که فرهنگ نجاتگر تکنولوژی شده است فرهنگ چیست ؟دهقان زادگی ،روستازادگی که با جلوه و نور ایثار نمود یافته است.  هنرهفتم

ورم~درد
عفونت~سوزش
التیام~خارش

ورم،توده،سنگ
درد زمانی شروع میشود که عاملی بیرونی به بافت قسمتی از اندام بدن ضربه بزند و به شکل ورم بعد توده سفت و سنگ(کلیه)خود را نشان دهد.
درمان درد با تجویز مسکن و ضددرد انجام میشود مثلا متروماکس ۲۵۰، بروفن۴۰۰*
عفونت:
بعد از اینکه ورم توانست در موقعیت مستقر شود به پایان کار خود و مسولیتش! کار را کم و کم به عفونت میسپارد تا اینکه عفونت تکمیل شود وقتی عفونت تکمیل شد سوزش در بافت اسیب دیده شکل میگیرد که پایان کار خودش بلکه بافت اسیب دیده است
برای مقابله با عفونت معمولا کپسول های معروف به چرک خشک کن  تجویز میکنند.
مفنامیک اسید۲۵۰ ،اموراکس۵۰۰

التیام؛ترمیم:
نشانه التیام خارش هست اگر عفونت بیرونی بود پماد تجویز میکنند

در بلوک گالری هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

  • خبرنامه