پیاز از کارکرد طب سنتی ست تجمع باکتری ها مضر را در دستگاه گوارش از هم میپاشاند همچنین دستگاه گوارش را ضدعفونی میکند وقتی شربت گوارش و معده را دو هفته برایتان تجویز میکنند ما برای هر بار غذای اصلی یعنی سه وعده در شبانه روز سه عدد پیاز متوسط هر پیاز در یک وعده را برای شما تجویز میکنیم به مدت یک ماه که 9عدد پیاز میشود که تقریبا میشود 5 یا 4 کیلو.پیاز هم ببئری