x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

فرا رسیدن سال نو مبارک
فرا رسیدن سال نو مبارک
pruk potruk
میخواهید عناصر ذرات و جهان را برای انسان از زاویه بهداشت و سلامت بازخوانی کنیم و بازخورد و اثر آنانرا بر بهداشت فردی و عمومی به تصویر بکشیم. عناصر تشکیل دهنده و سازنده ذرات و جهان عبارتند از: ‏1.آب2.خاک3.هوا4.آتش اب بنظر شما ترتیب واقعی این عناصر فوق به چه شکل میتواند باشد؟ به نظر شما این عناصر تشکیل دهنده جهان امروزی و ذرات خود چگونه و به چه ترتیبی شکل گرفته اند؟ بنظر شما ابتدا کدام عنصر جهان امروزی شکل گرفته است؟ آب؟خاک؟هوا؟آتش؟ به نظر من ابتدا آتش! شکل گرفته بعد هوا!بعد آب و در آخر هم خاک! چگونه؟ جهان اولیه ابتدا از گاز بوده که در اثر تراکم و برخورد اتم ها با هم آنچنانکه از برخورد ابرها به هم بارندگی باران و برف و تگرک ایجاد میشود از برخورد گازها و اتم ها به هم انفجار چون صاعقه و رعد و برق شکل گرفته جو و اتمسفر خاک و سیاره و ستاره و کهکشانها شکل گرفته است. پس ابتدا آتش (صاعقه و رعد و برق)شکل گرفته بعد هوا (دود:جو:باران:آب)بعد خاک (خاکستر) بعد آب. ‏‎ ‎آنچنانکه تا خلقت انسان چنین رویه ای بوده ابتدا اجنه و فرشتگان بعد ابلیس و شیطان بعد حوا و آدم بعد زمین و در آخر هم وحی *
پلاگین چیست؟ پلاگین ها ابزارهای ثابت تنظیمات و پیشخوان یک سایتند یک گوشی را تصور کنید منوی اصلی اش main menu همان پیشخوان یک سایت است برای هر گزینه optionابزاری جهت تنظیم هست مثلا گزینه یا optionتنظیمات settings ابزار یا پلاگین ثابت دارد نمایه های صوتی،پیکربندی ؛ این ابزارها یعنی پیکربندی افزونه یا ابزارک هایی به انان اضافه و عملکرد جدیدی را به گوشی میدهد مثلا با ذخیره و نصب تنظیمات mmsیاgprs که همچون افزونه و ابزارک سایت هستند و قرارگرفتن تحت عنوان تنظیمات پیشفرض گوشی در پلاگین یا ابزار پیکربندی گوشی عملکرد گوشی را گسترش میدهیم سایت هم چنین است

ندای امداد112©عکس های بسیار زیبا و آرامش بخش از مکانهای دنج ورویایی

ندای امداد112©

ندای امداد112©

ندای امداغد112©

abasdall39

ندای امداد112©0