x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

جوامع تابع نظم فضای اجماع و اجتماعشان باز هست آزادند تا آزادی و آزادگی را با دیدن و مشاهده تجربه کنند ملزومش خرد هست لازمه اش که شعور هست که فی ذاته با خودش و در خودش هست با دیدن و مشاهده آنرا تجربه میکنند جوامع تابع بی نظمی فضای اجماع و اجتماعشان بسته است آنقدر آزادند که رها میشوند آنقدر رها میشوند که هار میشوند برای باز گرداندن این جوامع به نظم و مدیریت این بی نظمی ها کاتالیست هایی لازم هست که آزاد شوند و به آزادی و آزادگی برسند آن فهمیدن هست که لازمه و ملزومش خرد و شعور است قانون را برای عدالت خواستن با عدالت شود از عدالت شود عدالت شود جوامع تابع بی نظمی مستعدهرج و مرج، آشوب، بحران و فتنه اند برای مدیریت بی نظمی علم لازم هست که توأمان خرد و شعور است نه تجربه.حالا جامعه ما ایران کدام قاعده مشمول آن هست؟بی شک ساینس.چراکه بنام قانون کارد به گلوی عدالت زده شده و ریش های ماست که زود سفید شده است. وقتی گلوی عدالت کارد میخورد ریش های ما چه زود سفید میشود (SCINCE)
هیچ میدانید یکی از قدرتهای فوتبال جهان روسیه هست وقتی روسیه پا به قهرمانی جام جهانی فوتبال و قهرمانی فوتبال اروپا میگذارد تیمهای هم گروه روسیه بجای صعود از گروه به حذف نشدن از گروه میأندیشند یعنی با روسیه شما یک تورنومنت چهارجانبه جهانی دارید روسیه در جامهای جهانی نه تنها گروهش متأثر از قدرت فوتبالش هست گروههایی که همسایه گروه روسیه هستند متأثر و وحشت از قدرت فوتبال روسیه هستند و در گروه خود بدون روسیه ابتدا به ساکن به حذف نشدن از گروه خود میأندیشند نه صعود.شاید باید گفت بیشک همه قدرت ها و تیم های حاضر در فوتبال جهان و اروپا بدون روسیه حاشیه امنیت بیشتری برای بازی خوب ،صعود و قهرمانی داشته اند.اما تیمهای قدرتمند ایتالیا و آلمان آن بخش از قدرت فوتبال را به یدک میکشند در جام یک پای قهرمانی اند اما اگر از گروه صعود کنند آنان را باید یک پای فینال دید.اگر این دو تیم در گروه خود اول شدند تیمی که در چارت قهرمانی به این دو برخورد میکند باید چون این دو تیم باید از گروه خود بعنوان تیم اول صعود کند تا با آن برخورد نکند.چون در این مراحل این تیم ها بطور معمول یک پای نیمه نهایی و فینال هستند.
تیمهایی به کرات قهرمان جام جهانی شده اند که فوتبال منحصر به فرد دارند چون برزیل ،ایتالیا،آلمان،.در فوتبال برزیل تکنیک فردی ست که تاکتیک را بخدمت میگیرد در فوتبال آلمان و ایتالیا روش بازی ست که آنانرا همیشه یک پای قهرمانی نگه میدارد در این کشورها نه تکنیک درخدمت تاکتیک هست نه تاکتیک درخدمت تکنیک.آلمان سیال بازی میکند منظم بدور از آشوب و درگیری تا رسیدن به هدفی که بردن هست نه گل.تمام کننده هایی چون کلیزمن دارند اما رونالدو و ریوالدو نیستند که تاکتیک در خدمت آنان قرار بگیرد.فوتبال ایتالیا نیز چون ژرمن ها نه از تکنیک تبعیت میکند نه از تاکتیک بلکه روش فوتبال هست که آنانرا یک پای قهرمانی نگه میدارد فوتبال بسته و دفاعی که روش آفساید هست با مدافعانی سمج،چغر و باهوش و مهاجمانی زیرک و فرصت طلب.اما فوتبال کشورهایی چون کلمبیا و هلندفوتبال مبتنی بر تاکتیک هست که اینها طعم قهرمانی یا قدرت را در فوتبال نچشیده اند اگر قهرمان هم شده اند هیچگاه درفوتبال قدرت نشده اند.چراکه درنقطه هدف و بردن و گل تمام کننده ای نیست که تاکتیک در خدمت او قرارگیرددر بازی های حذفی بایدبه پنالتی روی بیآورندکه معمولاچنین هست
دیوانگان اصلا دیوزادگان که بی تدبیری و بی برنامگی مدیریت ها هستند و ناممکنند برای تحقق و عبور از این چالش ها و صعب العبورها و ناممکن ها باید کمربند مدیریتی ایجاد کرد تا این حمال ها و حمار های الاغ صفت حمالة الحطب که فقط کوله کش و بارکش پول و بودجه اند تمام شوند این کمربندی ها مدیریت های بحران هستند نهادها هستند متعهدین و معتمدین خدمتگذار هستند
انسانهای زبون زبان نفهم بابت توان نا و فهم ارتباطی ندارند بابت نداشتن معلومات و مطالعات مکفی برای کار و ادامه در پستوی بیکسی شان میخزند مستعد به رفتارهای خلاف شرع و قانون در اجتماع و مدیریتهایند مستعد به متصرف کار و مدیریت ها میشوند و به کارهای کثیف مبادرت میورزند و مستعد به تجاوز به عنف میشوند این افراد رها و بلکه هار شده فی الفور باید امها انهدام و اعدام شوند.این چنین افرادی در لباس قانون و شرع نیز هستند یا تردد دارند و نمیدانند یا نمیخواهند بدانند برای کار و ادامه بطالتند بیهودو و بی هویتند و آزادی های شما را برای رسیدن به حق و حقوق خود و دیگران جنس خودت هست سلب میکنند و مبارزه و حق خواهی شما را برای آزادی ها مشروع و قانونی سلب کار خود قلمداد میکنند کاری که شاید بتوان گفت بیکاری و بی عاریی بیش نیست شکستن و درهمشکستن آنان نه ضرورت بلکه واجب هست
زورهای نفهمی که مثلثی که کوچک هست به تو میدهند و میگویند از این بیست ضلعی بساز طوریکه من از دور میآیم 20ضلعی باشد .نمیشود نمیشود نمیشود نمیشود چون دایره میشود صهیونیسم خورشید میرزا و شاگردانش
دو دایره که یکی محیط دیگری را در برمیگیرد و نقطه ای که مرکز هر دو دایره است را وقتی در نظر بگیرید این قیاسات انطباقی را باید بتوان برای دیانت، ملیت و ولایت فقه نتیجه گرفت نقطه ی مرکزی دو دایره ولایت فقیه ،دیانت دایره نزدیک مرکز و ملیت دایره دور تر مرکز . نتیجه گیری 1.اگر برای محیط دایره ی ملیت شعاعی رسم شود بی دیانت صددرصد ناممکن است 2.خطی که از ملیت به دیانت نه مرکز ختم شود شعاع نیست اگر باشد دیانت مرکز است پس ولی فقیه بی شک متدین باید باشد شناسه های پژوهشی :طلحه ،زبیر تنظیم به ذهن همه ی آنانیکه سرصدا بودند نه تتعلمون ((.)) (-(.)-)۱۹:۰۸، ۴شنبه ۷۵/۰۳/۲۰
من قبل از آمدن به نقطه در دسترس شهری دوراهی سررأس(خاروگان)یک پارک برای حیات خلوت اندیشیدن خود و آسودگی خانواده ام ساختم یک دانشگاه آوردم برای آشنایی و انتقال کفایت معلومات و مطالعات خود به دانشگاه.پس اینجا جایی نیست که جولان بیکسی و بیهودگی خود را کسی تشدید کند.اینجا قدرت به معنی لفظ کلمه هست فراز و سرفراز و صعود113.قدرت به معنی اندیشیدن و اندیشاندن هست دانشگاه.قدرت به معنا و لفظ مدیریت هست پایانه حمل و نقل و جاده ای(باسکول،اداره حمل و نقل،راهداری).قدرت به معنا و لفظ امدادونجات نیفتادن افتاده بودن فرود منشور آزادگی و جوانمردی
خطرمهاجرت یک خانواده روستایی به یک نقطه شهری و دردسترس تمدن شهری چگونه هست؟و چگونه باید مخمصه و خطر متوجه خود و خانواده خود را مدیریت،دفع و دور کند؟من خانواده ام را در این وضعیت درگیر و داخل یک پژوهش کردم که اثرات و عواقب مهاجرت روستایی به یک نقطه شهری و شهر و بازگشت یک فرد و خانواده به ملک آباواجدادی اش بررسی شد.ما به این نتیجه رسیدیم که یک فرد و خانواده روستایی باید قبل از آمدنش به شهر با اصول شهری آشنا و همگام شود2.معلومات و مطالعات آن برای زندگی در شهر به حدکفایت باشد. * یک خانواده روستایی یا فردی که میخواهدملک آباواجدادی اش بازگشت کند مشکلات وخطراتی متوجه آنان هست خطراتی که در نقطه های دردسترس شهری وشهری متوجه آن هست ازناحیه کسانیست که ادعای مالکیت بران نقاط شهری و ارثی فردوخانواده را دارنداینان نه باقانون آشنایند نه فهم نسبت به عدالت دارندبرای سرمایه های شما پول مال جان آبروی شماخطرناکند.باید بدانیدعلت بازگشت وآمدن مابه شهرنه بابت وراثت و مالکیت بوده بلکه اثرگذاری و قابلیت وشایستگی برای مدیریت منطقه و ارتقاآنست کسانیکه از روستا به شهر میآیندازجنس اینهایندوباید ازجنس اینهاباشند.
بنیاد چیست؟نهادچیست؟بنیاد مقدمه و زیربنا و زیرساخت هربناوهرسازه وهراقدام هست چندبنیاددر انقلاب وجود دارد1.بنیاد مسکن .بنیادپانزده خرداد.بنیاد شهید.بنیادمستضعفان و جانبازان.بنیادمسکن زیربنا و زیرساخت تشکیل اجتماع و بنیاد خانواده هست و بنیاد خانواده زیربنای تشکیل جامعه است وبراین بنیادها فریضه ایست فریضه بنیاد خانواده ازدواج هست برای تداوم نسل،اجماع انان تااجتماع نه اجماع برای جماع. فریضه بنیادشهید شهادت هست فریضه بنیادپانزده خردادنهضت انقلاب اسلامیست فریضه بنیاد مستضعفان محرومیت زداییست .بعضی ازبنیادها زیرساخت بنیاددیگری هستند و بعضی زیرساخت نهادهایندمثل بنیادمسکن زیربنای بنیادخانواده است و بنیادمستضعفان زیربنای نهاد بسیج هست.حالا نهادچیست؟نهاد واقعیت یک وقوع هست نهادخبرهر مبتداست نهادگزاره ی نهاد دستور هست.پس نهادهایی چون سپاه واقعیت و مفعول فعلیت ووقوع انقلاب اسلامی هستندخبرمبتدایی هست که انقلاب هست ضمن اینکه انقلاب اسلامی خبر مبتداییست که بنیاد پانزده خرداد هست پس نهادسپاه پاسداران دو مبتدا داردمبتدا اول ان بنیادپانزده خردادهست و مبتدادوم ان انقلاب اسلامیست ضمن اینکه انقلاب خبربنیاد