x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

افزایش مالیات بر ثروت از رغبت تولید تولیدکننده و سرمایه گذار میکاهد پس از ناحیه سرمایه گذار تولید کم میشود افزایش مالیات بر مصرف زمانی جواب میدهد که اقتصاد فرد و خانواده معقول و اقتصادی باشد یعنی همان درآمد باید برای فرد و خانواده متناسب تورم !باشد وقتی نیست از عدالت بدور است و نیز از نگاه علم اقتصاد افزایش مالیات بر مصرف غیرمنطقی ست چراکه در نهایت مصرف کننده رغبت و حتی ریسک برای تولید نخواهد داشت باید توجه داشت و بدانیم بازاریان جزو مصرف کنندگان بشمار میروند که رغبت و ریسک برای تولید در انان از بین میرود و شاید هرگز تولیدکننده و سرمایه گذار و سرمایه ساز نشوند و از فروشگاه و مغازه به مغازه و دکه ای بسنده و قناعت کنند در صورتی که شاید میتوانستند شرکت تولیدی و تولیدی احداث کنند چون مخاطبی که هرگز به گفتگو و گفتمان نمیرسد سخنرانی که سخنور نمیشود قاریی که حافظ نمیشود.افزایش مالیات بر واردات علاقه مندی و رغبت سرمایه دار و مصرف کننده برای ارتقاء و بهبود موقعیت خود ممکن و شدنی ست اولی سرمایه ساز میشود دومی مصرفش بهینه و بهره وری شده میشود.یعنی اولی گامهای توسعه وپیشرفت را تندترمیکنددومی بیشتر
گفتن گفتگو گفتمان.گفته هایی به گفتمان منجر میشود که شما را و ذهن شما را به استنتاج و استدلال وا میدارد.راه استدلال و استنتاج شما منبعی هم داردمثل گفتمان روبرو(مجموعه شعر "در ساحل زمزمه ها" برای شعر و ادبیات ظهور است این ظهور محشر و محشور کلمات هست این شعر ظهور جادوی کلمات است جشن و جنبش واژه هاست . هاست و دامنه ی شعر ظهور است شعر منتظر با این شعر که شعرظهور از ان شکل گرفته در سکوت رفته است که بیخبری شعرمنتظر نیست شعر منتظر خبردار هست...).درگفتگو گفته ها مبتنی بر مشاهدات است تصور گفتگوها را در ذهن طرف گفتگو به تصویر کشیدن است انشاء هست.گفتن محاوره است احوال پرسی قرائت املاء
آیا میدانید خانه های گلی از عناصری که "وجود"ند ایجاد میشوند نه از ایجاد باز ایجاد میشوند که ویژگی خانه های بلوکی و شناژی ست که این تناسخ هست اولی ایدئولوژی ست دومی تکنولوژی.اولی عناصر ترکیب میشوند و نمیشوند دومی ترکیبات ترکیب و مرکب میشوند.اولی خاک و آب ترکیب و خشت میشوند چوب و هوا ترکیب نمیشوند و هوازدگی و پوسیدگی اتفاق نمی افتد.دومی ترکیبات ترکیب و مرکب میشوند شن و سیمان و آب ترکیب و بلوک میشوند آب و خاک خشت میشوند خشت و آتش در میآمیزند و آجر ایجاد میشود یعنی از ایجاد باز ایجاد ایجاد شده است . عناصر وجود کدامند؟1.خاک2.آب3.چوب4.هوا. عناصرایجاد: 1.خشت2.آتش3.آب4.حدید گستردگی خانه های ساده در اقلیم های مختلف کشور بخاطر ابعاد فلسفی و ایدئولوژیک هست و نیز امنیتی .تا انسان و انسانیت فراموش شده تکنولوژی را فراموش کند به هوشیاری خود شورشعور خویش ایدئولوژی برگردد از جسم کنده و به جان خویش خویش را برساند.(پشت صحنه هر فیلم و اندیشه ای را واکاوی و نمایش از بها و ارزش ان میکاهد)
*راست کلیک بر روی تصویر *کلیک save picture as *کلیک SAVE ذخیره تصاویر *Ctrl+x *راست کلیک انتخاب CUT انتقالCUT *ctrl+cکپیcopy *ctrl+xانتقال برداشتنcut *ctrl+vگذاشتنpaste میانبر *11انتخاب اندازه فونت A*رنگ قلم متن */رنگ زمینه متن B ctrl+B*متن پررنگ درشت ctrl+i*متن مایل ctrl+u*متن زیرخط دار ctrl+l*تراز از سمت چپ ctrl+E*ترازپاراگراف از وسط *||||تعین فاصله خطوط ابزارهای wiev&homeدر WORD full screen .....ctrl+alt+f* lensctrl+alt+l* dockedctrl+alt+d* تنظیم بزرگنماییSCREEN *راست کلیک روی پیوند *انتخاب copyshortcut *اجرایwordpad *فشارctrl+v اگر بر روی پیوند کلیک کنیم صفحه مربوطه فعال توسط مرورگر فعال میشود ذخیرهURL *از منوی file گزینهprintpreview را انتخاب میکنیم یا راست کلیک و انتخاب printpreview *نمایش پنجرهprintpreview پیش نمایش چاپ *انتخاب printازمنوی file *انتخاب سربرگgeneral از پنجره print *در سربرگ optionsاز پنجرهprintنحوه چاپ قابهای صفحهframes نحوه چاپ
*انتخاب printازمنوی file *انتخاب سربرگgeneral از پنجره print *در سربرگ optionsاز پنجرهprintنحوه چاپ قابهای صفحهframes نحوه چاپ
*از منوی file گزینهprintpreview را انتخاب میکنیم یا راست کلیک و انتخاب printpreview *نمایش پنجرهprintpreview پیش نمایش چاپ
*راست کلیک روی پیوند *انتخاب copyshortcut *اجرایwordpad *فشارctrl+v اگر بر روی پیوند کلیک کنیم صفحه مربوطه فعال توسط مرورگر فعال میشود ذخیرهURL
full screen .....ctrl+alt+f* lensctrl+alt+l* dockedctrl+alt+d* تنظیم بزرگنماییSCREEN
*11انتخاب اندازه فونت A*رنگ قلم متن */رنگ زمینه متن B ctrl+B*متن پررنگ درشت ctrl+i*متن مایل ctrl+u*متن زیرخط دار ctrl+l*تراز از سمت چپ ctrl+E*ترازپاراگراف از وسط *||||تعین فاصله خطوط ابزارهای wiev&homeدر WOR
*ctrl+cکپیcopy *ctrl+xانتقال برداشتنcut *ctrl+vگذاشتنpaste