x

ساعت و تاريخ

ساعت و تاريخ

عوارض جاده ای به اداره راه عودت میابد جریمه رانندگی به نیروی انتظامی عودت داده میشود و محکومیت و جرایم مربوط به ایست بازرسی به نیروهای مسلح عودت داده میشود یک بارنامه که صادر میشود درصدی به وزارت راه تعلق دارد با توجه به نوع کالا و جنس درصدی نزدیک به پنجاه درصد به وزارت مطبوع و مربوط آن کالا و جنس تعلق دارد مثل آهن قراضه وزارت معدن صنعت تجارت ،زباله های پلاستیکی و لاستیکی به سازمان محیط زیست و کارخانجات پتروشیمی و اینها به وزارت نفت تعلق دارد
عوارض جاده ای به اداره راه عودت میابد جریمه رانندگی به نیروی انتظامی عودت داده میشود و محکومیت و جرایم مربوط به ایست بازرسی به نیروهای مسلح عودت داده میشود یک بارنامه که صادر میشود درصدی به وزارت راه تعلق دارد با توجه به نوع کالا و جنس درصدی نزدیک به پنجاه درصد به وزارت مطبوع و مربوط آن کالا و جنس تعلق دارد مثل آهن قراضه وزارت معدن صنعت تجارت ،زباله های پلاستیکی و لاستیکی به سازمان محیط زیست و کارخانجات پتروشیمی و اینها به وزارت نفت تعلق دارد
اگرتخم بذرها را میخواهید نشا و روو خوب و کامل شوند قواعد زیر را رعایت کنید ۱:بذرها را در کردهای کوچک میپاشیم ۲:لایه خاک نازکی به ضخامت نیم سانت روی بذرها میپاشیم ۳:هنگام خروج و عروج بذرها از خاک آب نباید در کرد حبس شود باید در کرد جریان یابد جریان یا حبس آب در کرد ارتفاعش نبایت بیش از دو تا چهار سانت باشد ۴:اگر آب در کرد جریان یابد مدت جریان باید بیش از ده دقیقه باشد ۵:اگر آب در کرد حبس شود ارتفاع حبس آب باید دو سانت باشد و مدت آبگیری کرد هم دو دقیقه باشد
د بیشتر بخوانید . . .
د بیشتر بخوانید . . .
ما به اوج رسیده ایم دیده و عیون الدیده و شهیدیم شراره روشنی ما برای شرارت و پلیدی تاریکی ست در فرودی که خاموشی ما نیست سرخی منقل آزادگی ماست باز میرسیم ما سری هستیم
چه کسانی مستعد دزدیدن عدالت هستند؟چه کسانی جایگاه عدالت را تصرف میکنند؟این وارونگی صفت انسانی را اینطور با یک مثال میشود تشریح کرد که با نظر و نظریه پردازی شما کار انجام میشود ونیز کار ایجاد میشود اما شما دیده نمیشوی . اعتبار و اعتنای به شما معلق و کان لم یکن است .چگونه ؟مثلا شما یک نظر به اصلاح بذر سیب زمینی میدهی بذر اصلاح میشود بذر اصلاح شده جواب میدهد اما وقت بازاریابی و گزارش چشم ظاهربین اجتماع و مدیریت تو را نمیبیند اوی نیست و نابود شده ای را میبیند که کنار کارتن بذر به گزارش و بازاریابی مشغول است.‏
قصه ای مشهور است که شراکت و تعاون را به بوته ی "نقدی"سازنده برده است.آن قصه قصه خرس و دهقان است.خرس و دهقان روزی به هم میرسند و تصمیم به زراعت میگیرند خرس و دهقان گندم کشت میکنند بعد از کشت گندم خرس به بهانه ای که کاری براش پیش آمده میرود و بر نمیگردد تا دهقان گندم ها را درو میکند خرمن را جمع میکند میکوبد اما موقع برداشتن خرمن خرس خود را میرساند (اعطای مدرک ،فارغ التحصیلی،استخدام).دهقان به خرس میگوید چرا این موقع از کار اومدی همه کارها انجام شده فقط برداشت مونده.خرس گفت بالاخره شریدار بودیم دهقان پذیرفت.خرس گفت کاه ها مال تو که مال داری گندم ها مال من که عیال بارم.دهقان گفت دیر ومدی اصل محصول را همه اش میخواهی ببری.خرس گفت من عیال بار(منظور کثرت بچه است)هستم بپذیر.او هم پذیرفت .دهقان کاه ها را برداشت و گندم ها را به خرس داد. کاه ها را دهقان به گاوهایش داد زاییدند شیر دادندگوساله دادند.خرس فصل بعد اومد از دهقان خواست دوباره گندم کشت کنند دهقان به شرطی قبول کردکه خرس نصف گندم های پارسال را به عنوان بذر به دهقان بدهد.خرس ناچارا قبول کرد.گندمها کشت شد محصول همان اندازه پارسال شد .نصف نصف.این قصه سرشت کارمندان و مدیران است که سرکارشان دیر میآیند زود میروند.سربرج هم نشده میروند بانک حساب خود را چک میکنند
اگر در طبیعت مثل کوهستان با یک قلاده یا دسته خرس مواجه شدید راه نجات و خلاصی از خرس چگونه است؟اولا خرس انسان نیست پس قوه تعقل و خردش از انسان فزونی نیست.انسان جسمش کوچک تر از خرس است وزنش کمتر از خرس است اندامهایش کشیده تر.پس وقتی با خرس مواجه شدید چونکه خرس وزنش زیادتر از انسان است فاقد تاکتیک پذیری و تکنیک مواجهه و مبارزه با انسان است .انسان برای فرار از هجوم خرس میتواند در قسمت ها یی از طبیعت کوه که برای خرس ها صعب العبور است مستقر شود.مثل نوک یک قله ،حفره ای کوچکتر از جثه خرس
پول چرا و چگونه آمد؟به علت ارزش افزوده کالا ها.چگونه پول به کارآمدی و کارآیی خود میرسد؟وقتی شما مثلا یک کانتینر 30تن پرتقال به میدان و گمرک میبری یک کانتینر 30تن لیمو میگیری.تو باید ارزش افژوده ای که مابه تفاوت هر کیلو لیمو نسبت به هر کیلو پرتقال است پرداخت کنید.این علت آمدن پول است که ازمابه تفاوت آن مقداری جنس و کالای دیگر بگیری یا اینکه آنرا پس انداز کنی برای حجم بیشتری از کالا ها را خریداری کنی.یا اینکه شما تخم مرغ را با موتور به مقصد خرید و فروش ببری از پول آن بخواهی گاو بگیری .گاو را با موتور نمیشود حمل و جابجا کرد باید گاو هم مبدا و نقطه تولبد هست پس با پول آید تخم مرغ ها گاو را از نقطه تولید خریداری میکند.هزینه حمل و نقل هم نیست